Sözleşmeli üretim dönemi başlıyor

Sözleşmeli üretim dönemi başlıyor
Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla “sözleşmeli üretim yönetim sistemi” hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı,...

Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kayıt altına alınması amacıyla “sözleşmeli üretim yönetim sistemi” hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli ürünleri kayıt altına almak için sözleşmeli üretim yönetim sistemini kuracak ve işletecek.

Taraflarca, tarımsal üretim sözleşmesi bakanlığın belirlediği tip sözleşme örneklerine uygun olarak düzenlenecek. Bu sözleşmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından sözleşmeli üretim yönetim sistemine kaydedilecek.

Karara göre, Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırmak zorunlu olacak. Tarım sigortalarının kapsamı ve şartlarına dair esaslar tarımsal üretim sözleşmesinde düzenlenecek.

Üretim sürecinde alıcı tarafından görevlendirilen kişilerce verilen teknik destek kapsamında ki hizmetlerin maliyeti alıcı tarafından karşılanacak, hiçbir şekilde üreticiye yansıtılamayacak. Alıcı tarafından üreticiye teslim edilen girdiler temin edildiği güne ait fiyat ile avans olarak kabul edilecek. Üretici söz konusu fiyattan girdiyi kabul edip etmemekte serbest olacak.

Sözleşme kapsamında alıcı tarafından üreticiye bedelsiz olarak sağlanan girdiler üretimin yapılacağı yerin dışında kullanılamayacak. Tarımsal amaçlı örgütler yetkilendirilmeleri halinde üyeleri veya ortakları adına sözleşmeye taraf olabilecek. Sözleşmeye sonradan dahil olan üye veya ortaklar, sözleşmenin tüm şartlarına uymakla yükümlü olup sözleşme ekinde yer alan üye veya ortak listesine eklenecek.

Sözleşmeli üretim kapsamında iyi tarım uygulamaları veya organik tarım faaliyetinde bulunacak üreticilerin, bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile yapmış oldukları sözleşme, tarımsal üretim sözleşmesinin ekinde yer alacak.