“Sulak alanlarımızı kaybedersek geri kazanamayız”

“Sulak alanlarımızı kaybedersek geri kazanamayız”
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel başkanı Nihat Çelik, sulak alanların ve doğal çevrenin korunması, tarımın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

TÜDKİYEB Genel Başkan Çelik, “Sulak alanların korunamaması, bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımıyla suya karışan kimyasalların önüne geçilememesi gibi durumlar sonucunda sulak alanlarımız gittikçe kaybolmakta dolayısıyla da bu alanlarda yaşayan birçok bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Sulak alanlarımız kaybolduklarında geri kazanımları mümkün olmayacaktır” dedi.

Sulak alanlarımız hızla yok oluyor...

Genel Başkan Çelik, sulak alanlarının hızla yok olduğuna işaret ederek, “Son yıllarda Ülkemizde doğal zenginliğimiz olan sulak alanlarımız koruma altına alınmasına rağmen hızla yok olmaktadır. Özellikle tarımsal sulamada yer altı sularının aşırı kullanımı, bazı bölgelerde açılan kaçak kuyular, sanayi kuruluşları ile tarım alanlarında toprak ve su kirliliğine neden olan kimyasal atıklar da sulama kalitesini düşürmekte bu olumsuzluktan sulak alanlarda yaşayan canlılar olumsuz etkilenmektedir. ” ifadelerini kullandı.

Sulak alanlardaki kayıp hayvancılığı olumsuz etkiler…

Sulak alanlardaki kaybın tarımı ve özellikle de hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini belirten Çelik açıklamasının devamında şunları söyledi; “Özellikle meraya dayalı olarak yapılan küçükbaş hayvancılıkta çok önemli bir yere sahip olan çayır ve meralarımızdaki sulak alanların kaybolmasını küçükbaş hayvancılığımızı tehdit eden önemli bir unsur olarak görmekteyiz.

Doğal zenginliklerimiz olan sulak alanlarımız korunmalı, sulak alanların kaybedilmemesi için gerekli önlemler alınmalı, sulak alanlarımızı oluşturan su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için acilen somut adımlar atılmalıdır.”