Sulama sistemi başvuruları başladı

Sulama sistemi başvuruları başladı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre 2017 yılı bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvuruları başladı. Başvurular, 14 Şubat 2017 tarihi mesai bitiminde...

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre 2017 yılı bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvuruları başladı. Başvurular, 14 Şubat 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Başvuru dosyalarının bizzat dosya sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru için dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, güncel ÇKS belgesi, su kaynağı kullanım izni / kuyu ruhsatı, Sulama Suyu Analiz Raporu, Toprak Fiziksel Analiz Raporu,  Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatifinden başvuru yapılan parsel için son 5 yılda Sulama amaçlı kredi kullanmadığına dair yazı, tapu fotokopisi veya onaylı arazi tahsis belgesi, tamburlu sulama sistemi başvuruları için başvuru sahibine ait traktör ruhsat fotokopisi, taahhütname, proje hazırlayanın uzmanlık belgesi veya diploma onaylı sureti, sulama projesi, malzeme metrajı, teknik şartname, koordinatlı yerleşim planı, hibe başvuru formu, basınçlı sulama sistemi bilgi formu, tedarikçi firma ve sulama malzemeleri ile ilgili belgeler istenecek.

Başvuru evrakları taranarak Bakanlık web sistemine İl Müdürlüğü tarafından yüklenecek. Sistem 14 Şubat 2017  günü mesai bitiminde kapanacak. Son gün sisteme girilemeyen dosyalar kabul edilmemiş sayılacağından; başvuru dosyalarının son gün beklenilmeden İl Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi başvuru sahiplerinin menfaatine olacaktır. Güneş enerjili sulama sistemlerinde güneş enerjisinin payı toplam maliyetin % 50 sini geçemeyecek.