Tekniker Odaları ve Birliği kurulmalı

Tekniker Odaları ve Birliği kurulmalı
Teknikerler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Emet Yılmaz, 1943 yılından itibaren teknikerlerin kazanılmış mesleki ve sosyal haklarının ellerinden alındığını söyledi. Yılmaz, bu hakların savunulması için "Türkiye Tekniker...

Teknikerler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Emet Yılmaz, 1943 yılından itibaren teknikerlerin kazanılmış mesleki ve sosyal haklarının ellerinden alındığını söyledi. Yılmaz, bu hakların savunulması için "Türkiye Tekniker Odaları ve Birliği” meslek odasının kurulmasının elzem olduğunu vurguladı.

Teknikerler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Emet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Meslek Yüksek Okullarından 160 farklı branşta sayıları milyonu aşan mezun verilmiştir. Mezunların %8 i kendi unvanı ve mesleki alanında istihdam edilmektedir. Teknik eğitimin amaçlarından bir tanesi, MYO mezunlarının Ülke ekonomisine katma değer üretebileceği, bilimsel gelişmeler ışığında üretim ekonomisini sağlayacağı, ihraç ürünlerini ortaya  çıkararak, ekonomisi güçlü sürdürülebilir sanayi modelini ortaya koyabilmektir. Anayasamızın 49. Maddesinde vatandaşlarımızın seçtiği meslekte çalışma hakkı ve ödevi olduğu, devletimizin de bu çalışan insanlarımızın “hayat seviyelerini yükseltmek suretiyle çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları korumak, çalışmaları desteklemek, mesleki bilinci artırmak, dayanışmayı sağlamak ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortamı oluşturmak”  için gerekli tedbirleri alacağı vurgulanmaktadır." dedi.

Hak ve menfaatleri savunacağız

Yılmaz, açıklamasının devamında, "Meslek Odaları Birliği ve meslek odaları kısaca mesleğin onurunu, genel hak ve menfaatlerini ilgili merciler nezdinde savunmak, meslek ile ilgili her türlü mevzuatın yayımlanması ve meslek mensuplarının meslek kurallarını gereği gibi uygulamasını sağlamak için kurulmaktadır. Ülkemizde 160 farklı branşta sayıları milyonu aşan teknikerler, vatandaşların kaliteli mal, ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işyerlerinin idamesini sağlayabilmek adına alaylı meslek kuruluşlarına üye olmaya zorlanmakta, böylesi bir durum sonucunda da astın üste tahakkümü ortaya çıkmaktadır." şeklinde konuştu.

Teknikerliğin meslek odasına ihtiyacı var

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anayasamızın 135. Maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşların amaçtan gösterilerek temel esasları belirlenmiş kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin konuların kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu nedenle teknikerlik mesleğinin de her meslek odası gibi meslek odasına ihtiyacı vardır ve kurulması zorunludur. Burada asıl önemli olan mevzu birçok değişik meslek grubunun meslek odası ve birliği varken teknikerlerin neden bir meslek odaları birliği ve odasına sahip olamadığıdır."