Yaman; Engellilerin hak ve hukukları korunmalı

Yaman; Engellilerin hak ve hukukları korunmalı
CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Yaman mesajında, engellerin hak ve hukukunu korunması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Bekir Yaman , 'Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 3 Aralık 'Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle ,her geçen gün, ağırlaşan sorunlarımızı defalarca dile getirmek zorunda bırakılmaktan dolayı derin üzüntü ve endişe duymaktayım. İnsanlığın ulaştığı modern hukuk düzeninde kabul edilen ve evrensel olarak tanınan insan haklarının kaynağını yalnızca insan olması ve doğuştan gelen temel haklara sahip olduğu düşüncesi oluşturur.

Devredilmez olan bu haklar, tüm insanlar için eşit olarak sağlanmalı, özgür ve onurlu yaşam hakkı korunmalıdır. Bu hakkın sağlanması ve korunup geliştirilmesi hayatın içinde dezavantajlı gruplardan olan engelliler için ayrı bir önem arz etmektedir.

Ülkemizde çıkarılan onca yasa, onaylanan uluslararası sözleşmeler, yapılan çalışmalar sürekli ve sürdürülebilir bir iyileşmeyi sağlamaktan uzak kalmıştır . Engelli bireylerin, eşit ve onurlu yaşam haklarında özellikle eğitim, istihdam, erişilebilir ve ulaşılabilir çevrede yaşam haklarında, sosyal devlet anlayışında olumsuz gidişat görülmektedir.

Yapılan düzenlemeler ve gösterilen çabaların sahaya yansımasının, farkındalığın sağlanmasından geçtiği unutulmamalıdır. Bunun ise kısa vadeli siyasi hesaplarla, lütuf ve yardım anlayışıyla değil, hak ve proje temelli sağlıklı bir organizasyonla başarılacağı muhakkaktır.

Ne var ki Engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanması devletin sosyal hukuk devleti olmasının, vatandaşlarının eşitliğini gözetmesi yükümlülüğünün ve nihayetinde İnsan haklarına saygının bir gereğidir. Bu bir şefkat, ahlak, acıma, empati, zor durumdakine yardım sorunu değil, bir hakkın tanınıp teslim edilmesi sorunudur.

Sorun sosyo-ekonomik, politik ve kültürel alanda sağlanacak iyileşmeyle doğru orantılı olarak çözümlenebilir. Çözümün itici gücü devlet erkinin iradesi, nitelikli örgütlenme ve toplumsal farkındalığın sağlanmasıdır."

Etiketler :