Yargı krizinde yeni gelişme! Savcılık çalışma başlatıyor

Yargı krizinde yeni gelişme! Savcılık çalışma başlatıyor
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bir savcı görevlendirildi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin'e sunacak

Yargıtay'ın 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek mahkemenin üyeleri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bir savcı görevlendirildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir savcı görevlendirdi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin’e sunacak. Başsavcı Şahin’in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesine sunması bekleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un, “Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma”yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.

Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.

CAN ATALAY KARARI 9 MAHKEME ÜYESİNİN OYUYLA ALINMIŞTI
Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, 5 üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurula mazeret bildirerek katılmamıştı.

Genel Kurulun, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.