Yargıda yeni dönem başladı

Yargıda yeni dönem başladı
Adalet Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı “Yargıda Hedef Süre” uygulaması Pazartesi günü resmen başladı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruşturma ve davaların tamamlanma sürelerinin önceden ilan edilmesini...

Adalet Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı “Yargıda Hedef Süre” uygulaması Pazartesi günü resmen başladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruşturma ve davaların tamamlanma sürelerinin önceden ilan edilmesini öngören “Yargıda Hedef Süre” uygulamasına ilişkin cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere yazı gönderdi. Bakan Gül’ün imzasıyla iletilen yazıda, Adalet Bakanlığının uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü “Yargıda Hedef Süre” uygulamasının pazartesi başlayacağı bildirildi. Yazıda, anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) yer alan adil yargılanma hakkına ilişkin hükümler hatırlatıldı.

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birinin yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi ilkesi olduğuna işaret edilen yazıda, yargılamanın bir an önce sonuçlandırılması suretiyle hak ihlaline yol açılmaması için birçok ülkede farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğü anlatıldı.

Bu çalışmalardan birinin de tüm yargı paydaşlarının işbirliği ile yürütülmesi gereken “Yargıda Hedef Süre” uygulaması olduğunun belirtildiği yazıda, uygulamanın zaman planlamasını, planlamaya uyumun takip edilmesini ve denetim mekanizmasının oluşturulmasını gerektiren bir sistem olduğu bildirildi.

Yazıda, bu uygulamanın, makul sürede yargılama ilkesine hizmet edeceği, öngörülebilir bir yargısal süreç sunarak şeffaflık ve kamuoyu denetimini de sağlayacağı kaydedildi. Hedef sürelerin, yargısal süreçlerin iyileştirilmesi için öngörülmüş idari bir düzenleme olduğu ifade edilen yazıda, Türkiye’de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak, soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığı anımsatıldı.

 

 “ŞEFFAFLIK VE KAMUOYU DENETİMİ SAĞLANACAK”

Soruşturmanın ve davanın taraflarına hedef sürelerin 1 Ocak 2019’dan itibaren tebliğ edileceğinin kaydedildiği yazıda, bu sayede tarafların soruşturmanın, davanın ne kadar sürede tamamlanabileceğini öğreneceği belirtildi. Yazıda, 1 Ocak 2019’a kadar geçen süre içerisinde uygulamada tespit edilen eksikliklerin giderileceği vurgulandı.

Uygulamanın, makul sürede yargılama ilkesinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağına işaret edilen yazıda, uygulamayla öngörülebilir bir yargısal sürecin sunulacağı, şeffaflık ve kamuoyu denetiminin de sağlanacağı bildirildi.