Yem bitkilerinde erken müracaat uyarısı

Yem bitkilerinde erken müracaat uyarısı
Sarayönü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yem bitkileri destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, mağdur olmamaları için bir an önce başvuru yapmaları gerektiği söylendi....

Sarayönü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yem bitkileri destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, mağdur olmamaları için bir an önce başvuru yapmaları gerektiği söylendi. Gerekli kontrollerin yapılabilmesi için erken müracaatların çiftçilerin menfaatine olacağı vurgulandı.

Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yem bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği kapsamında, kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkisi eken çiftçilerimizin hasattan önce İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Çiftçilerimizin hasattan 15 gün önce mutlaka müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. Arazilerin biçimi, kontrol yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İlçemizin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve ekim normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayan, hayvana otlatan, daneye bırakan ve uygunsuz beyanda bulunan üreticilerimiz destekleme kapsamı dışında bırakılacaktır.

Buna göre tek yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ekimin uygun zamanda yapılıp yeşil iken (% 50 çiçeklenme döneminde) hasat edilmesi gerekmektedir. Silajlık mısır ekilişlerinde ise danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapılmak üzere hasat edilmesi ve kesinlikle daneye bırakılmaması, çok yıllık yem bitkilerinden yoncanın 4 yıl bozulmadan ve korunganın ise 3 yıl bozulmadan biçim yapılması gerekmektedir. Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılacak ekilişlerde ilimizin ekolojik şartları gereğince karışım içerisindeki buğdaygil yem bitkisi oranının % 30'u geçmemesi gerekmektedir" denildi.