AF VE MAÄžFİRET GECESİ

Rabbimiz bu gece hakkında,şöyle buyuruyorlar,

Kadir  gecesinin  faziletini  bildiriyorlar:

''Şüphesiz biz O'nu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik,

Kadir gecesinin (şeref ve faziletini) sana bildiren nedir?

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır,

O'nda melekler ve ruh (Cebrail)  Rablerinin izniyle,

Her bir iş için (yeryüzüne) iner de iner. O gece,

Tanyeri ağarıncaya kadar,Bir selam ve kurtuluş gecesidir.''

Dinimiz İslâm'ın, en mübarek gecesidir Kadir,

Cihanı  aydınlatmaya  başladığı  bir  gecedir.

Bu gece İslâm güneşinin, Kur'an meşalesini,

Tüm alemi aydınlattığı andır, Kadir gecesi.

Kalbi Kur'an nuru,Peygamber müjdesiyle parlayan,

Mü'minlerin  anlı, secde  izleriyle  ışıldayan,

Kur'an nurunun cihanı aydınlattığı gecedir,

Bütün mü'minlerin af ve mağfiret gecesidir.

Bu gece, dünya ve ahiret çölünün pınarıdır,

Bu gece selam gecesidir, bin aydan hayırlıdır.

Bu gece, fecre kadar sürecek selam gecesidir,

Kur'an gecesidir, ıssız çöllerin pınar sesidir.

Oruç ve ibadetlerle temizlenen mü'minlerin,

Şükran gecesidir, meleklerle melekleştiğinin.

Kitabımız Kur'an'ın tüm cihanı aydınlattığı,

Meleklerin Müslümanları müjdeyle kuşattığı,

Af ve mağfiretinin coştuğu bir gün, Rabbimizin,

Bin  aydan hayırlı  diye  açıklanan  bu  gecenin,

Bir selam ve kurtuluş gecesini boş, dalgınlıkla,

Gafletle geçirmek, en büyüğüdür kayıpların da.

Bu geceyi, tam  bir  gönül  uyanıklığı  içinde,

Kur'an okumak,namaz kılmak çok güzel bu gecede,

Tövbe istiğfar ederek ve salavat getirerek,

Büyükleri, akraba, yoksulları sevindirerek,

Geçmişlerimizi  rahmetle  anarak  geçirmek,

Her müslümanın vasfı olup,fecre kadar beklemek,

Günahlardan temizlenip, saadete ermek için,

Allah'ın ihsan ettiği gecelerden bu gecenin,

İhmal edilip uyuyarak geçirmek bu geceyi,

Ne kadar ziyanda olduğunu bir mü'min bilmeli.

Peygamberimiz Leyle-i Kadri, ihya hususunda,

Şöyle haber vermişlerdir ümmeti Müslümanlara:

''Kim imanlı bir gönülle ve sevabını Allah'tan

Umarak, Leyle-i Kadri ihya ederse (uyumadan)

Geçmiş günahları af ve mağfiret olunur.'' demiş,

Bu müjdeyi bizlere, biz ümmetlerine bildirmiş.

Hazreti Aişe  validemiz, rivayet etmişler,

Allah'ın Rasül'üne Kadir gecesini demişler:

''Ya Rasülallah,  Kadir  gecesine  ulaştığım da

Ne diyeyim?'' diye Peygamberimize sorduğun da,

Peygamberimiz de ''Ey Allah'ım sen affedicisin

Beni de affet, (muhakkak sen) affetmeyi seversin.''

Diyerek dua, niyazda bulunmasını söylemiş,

Hazreti  Aişe de  bu  duayı  bize  nakletmiş.

Kadir gecesinin tüm İslam aleminin birleşmesine, uyanmasına

vesile olması, Cenab-ı Allah'tan istediğim en büyük temennimdir.

Tüm İslam aleminin kadir gecesini tebrik ederim.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi