AHMET HÜDAİ'YE

Sana derim sana, ey kabir taşı

Aşık Ahmet şeyh imamı beklersin

Çekmiş devesini gitmiş ahrete

Yatan baba imtihanı beklersin

Okumuş Kur'anı kalbine dolmuş

Sanki gazel gibi sararıp solmuş

Baktım vücuduna bal gibi olmuş

Mevlasına aşık canı beklersin

Sitireyi müntahaya dayanmış

Her daldıkça Mevla demiş uyanmış

Her lisanı Muhammede ayanmış

Ben de baktım Şeyh Ahmedi beklersin

Konya Sarayönü Ladikdir yurdu

Nice yıllar Hakka boynunu burdu

Yemende düşmana hem karşı durdu

Aşık Ahmet şehit oldu beklersin

Bu fani dünyada eyledi şükür

Nice gecelerde hep etti zikir

Okudu Kur'anı eyledi fikir

Kabirdaşı evliyayı beklersin

Erzurumdan hediyeler getirdim

Fatihamı mezarında bitirdim

Bende baktım Şeyh Ahmedi yitirdim

Fani dünya daha kimi beklersin

Geldim mezarına baktım ağladım

Dertli Edip ciğerimi dağladım

Aktı seller derelerde çağladım

Aşık Edip ya sen kimi beklersin

Önceki ve Sonraki Yazılar
Edip ÖNAL Arşivi