Yaşar ATÇEKEN

Yaşar ATÇEKEN

AHVALİ HÜZÜN

Gönül sende çok yılların izi var

Gençliğinden kalma biraz öz sende

Yorgun adımlarla daim gezi var

Sohbet, kelâm dinlemede haz sende

Hülyalarla çok zorları aşarsın

Telâşınla sen kendine şaşarsın

Tabiatta hep dolaşan beşersin

Seyri âlem, hoş çehreyle yüz sende

Aman ruhum zindeliğe soyunma

Geldik geçtik diye sakın dövünme

Gençlik hala durur diye övünme

Tabiblerde derman bitmiş diz sende

Açan gül çiçeğin, güzde ikrarı

Esen güz yelinden aldık ihbarı

Selâm verip geçti, ömür baharı

Sarı yaprak dökmüş olan güz sende

Bastık bağrımıza cefa cevrini (1)

Çeken çekmiş, çekilemez devrini

Liste yaptım bu hayatın seyrini

Anlat şair, geçmişinden söz sende

Ölmüş öküzümüz, gitmez kağnımız

Nefsime ünledim, duymaz çağrımız

O virüsten kapalıdır ağzımız

Dostlar öldü, ağlayacak göz sende

Ömür hep ileri, gitmez tersine

Kulak verin hele, sâlâ sesine

Kaçtı gençlik Yaşar, hep sine sine

İki metre humayından bez sende

Not: (1) Cevrini: Sıkıntı

Önceki ve Sonraki Yazılar
Yaşar ATÇEKEN Arşivi