BİR GÜN (2)

BİR GÜN (2)

Aldanma dünyanın saltanatına

Gün gelir canını ver diyer bir gün

Su gider kum kalır bir kuru ceset

Gün gelir mezarına gir diyer bir gün

İster bala yatır istersen yağa

Nazik vücudunu verdin toprağa

İstersen padişah istersen ağa

Ne yaptın ne ettin sorarlar bir gün

Bir terzi başında kefenin biçer

Amelin yok ise kalırsın naçar

Toprak bir deyman ağzını açar

Gelmişi geçmişi sorarlar bir gün

Lezzet bulamasan yüzyıl yaşında

Ağarsa saçların senin başında

Ölüm sana yakın kirpik kaşında

O komşu hakkını sorarlar bir gün

Mümin ol müslüman hem de çok zayıf

Dünyada yaptığın işlerin arif

Ben sana bir günü eyledim tarif

Kurulur mahkeme sorarlar bir gün

Aşık Edip derki yazdım okunsun

Bu sözlerim okuyana dokunsun

Üyü büyü yapan nere sokulsun

Hak nizam terazi kurulur bir gün

Önceki ve Sonraki Yazılar
Edip ÖNAL Arşivi