El Müheymin

Cuma günleri köşemizden alemi yaratan yüce rabbimizin isimlerini paylaşıyoruz.

Rabbimizin isimlerinden bugüne kadar Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El- Melik, El- Kuddus, Es- Selam, El Mü’min isimlerinin anlamlarını paylaşmıştık.

Bugün de Allah Teala’nın 99 ismi arasında yer alan El- Müheymin isminin manasını paylaşacağız.

Kur’an-ı Kerim’de Haşr Suresi’nin 23. ayetinde de El-Müheymin esması geçmektedir. Aynı zamanda Hadid Suresi’nin 57. ayetinde bu Esma yer almaktadır. Yüce Allah’ın kıymetli esmasından biri olan El-Müheymin insanların sıkça karşılaştığı esmalar arasındadır.

Arapça kökenli olan “Müheymin” kelimesi denetleyici anlamı taşımaktadır. El- Müheymin esmasının zikir sayısı ve ebced değeri 145’tir.

El-Müheymin, her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir. Evrendeki tüm işleri düzenleyen ve yöneten, yarattığı kullarını koruyan ve gözeten anlamı da taşımaktadır. Muhafaza eden ve her şeye şahitlik yapan demektir. Kainattaki bütün işleri gözeten ve korkulardan emin kılan demektir

Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran. Her an bütün varlıkları görendir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selamdır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir." (Haşr,23)

Görüp gözeten, her şeye şahid olan koruyan ve bekçilik eden de O'dur.

Müheymin kelimesinin aslı "Müeymin"dir. Kolaylık için kelimedeki hemze harfi "ha" harfine dönüştürülmüştür. Arap dilinde bu tür dönüşümler vardır.

Müheymin, doğrulayıcı, tasdik edici ve güvenilir anlamındadır. Kur'an, kendisinden önceki kitapları doğrulayan bir kitaptır.

Tüm evrenin kusursuz bir düzen içerisinde var olmasını sağlayan fizik yasaları, onları meydana getiren Allah'ın, kulları üzerindeki İlahi korumasına da en güzel delilleri oluştururlar.

İnsanların çoğunluğunun doğal karşıladığı pek çok özellik asıl olarak Allah'ın kullarına olan merhametine ve İlahi korumasına işaret eder. Çünkü düzeni ve birliği sağlayan yüzlerce fizik yasasının şu an oldukları şekilleriyle var olmaları için hiçbir zorlayıcı neden yoktur. Allah koruyucuların en hayırlısıdır.

KORK ALLAHTAN KORKMAYANDAN

Meczup Cemil baba ömrünce tekrarladığı sözü kabir taşına da yazdırmış:

İnsanlar Allahtan korksa ne bahçeye duvar yapmaya, ne de kapıya kilit takmaya ihtiyaç olmazdı. Allahtan korkmayan insan duvarı da deliyor, kilidi de kırıyor

Bugünlük bu kadar.

Cumanız mübarek olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet TURAN Arşivi