İHTİYARLIK -2

Bütün mallarımı ettiler talan,

Dedim ben kazandım, dediler yalan,

Yüklendi göçümüz evlerim viran,

Gel de bu viranı gör ihtiyarlık.

Kırk yaşında sızı indi dizime,

Ellisinde hanım bakmaz yüzüme,

Altmışında hor göründüm gözüne,

Evlat yüz çevirdi vay ihtiyarlık,

Yetmişinde yakın yolum uzağım,

Sordum felek, dedi kabir tuzağım,

Sanki bu dünyada ben de bir bağım,

Bozuldu bağlarım gör ihtiyarlık.

Sekseninde bu dünyaya darıldım,

Garip garip bastonuma sarıldım,

Güneş vurmuş ağaç gibi yarıldım,

Gel de bu yaramı sar ihtiyarlık.

Doksanında kimse sormaz nesini,

Kaçırır çocuklar çorap fesini,

Ölsen dahi kimse tutmaz yasını,

Gel de bu yasımı tut ihtiyarlık.

Edip destanını yazar düzenden,

Zatı seni sevmez idim ezelden,

Hoca cemaatin döner mezardan,

Sen de benim ile ÖL ihtiyarlık.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Edip ÖNAL Arşivi

BENDE

11 Kasım 2023 Cumartesi 00:36