İSLAMDA KADININ MEVKİİ

İSLAMDA KADININ MEVKİİ

Toplum hayatın bozulduğu, ahlâkın çözüldüğü,

Fazilet  ve  cemiyet  kardeşliklerinin  çöktüğü,

Böyle bir zamanda Hazret-i Muhammed,yeni bir din,

Yeni bir nizam getirmişti, böyle bir zaman için.

Getirdiği bu dinde, kadının mevkii esastır,

Bu dinde tüm kadınlara merhamet ve hürmet vardır.

Erkekle birlikte onlarda eşit hakka sahiptir,

Kadınlara da erkekler gibi, söz hakkı verilir.

Onlar da erkekler gibi, ameli ve itikâdi,

Ahlâki ve iyilikte, hükümlerle mükellefti.

İyilikte amel, kötülükten neh'y ile mamurdur,

Okumak, kadına da erkekler gibi farz olmuştur.

Kadın, muamelat ve ukubatta erkek gibidir,

Malı ve nefsi üzerinde, tasarrufla maliktir.

Kimsenin iznine müdahale ihtiyacı yoktur,

İslâm hukukuna göre, erkek gibi hakkı çoktur.

Kadın da erkek gibi,gayri meşru işten mesuldür,

Erkek  gibi  kadına da  aynı  ceza  öngörülür

.

Mirasta erkeklerden noksan alması kadınların,

İnfak, koca üzerindedir kadın ve çocukların

İki kadın makamında tutulması, bir erkeğin,

Diyeti, erkeğin yarısı olması şahadetin.

Bir tek kadının şahadeti bile, bazı hallerde,

Kabul olunur, hüküm verilirdi mahkemelerde.

İslâm da kadınlar, siyasi haklara da maliktir,

Peygamber efendimize onlarda biat etmiştir.

İmam-ı Azamın  içtihadına  göre  kadınlar,

Hakim,doktor,hastabakıcı gibi görev alırlar.

İşte, Rasülullah'ın İslâm dinini tebliğ için,

Allah tarafından gelmeden önce dünya ahvalin,

Muzdarib beşeriyetin durumu perişan idi,

İslâm insanlığın muhtaç olduğu şeyi getirdi.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi