TARİHİN EN BÜYÜK OLAYI

TARİHİN EN BÜYÜK OLAYI

Hicret, iman, cihad edenlere Kur'an-ı Kerimde,

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır ayetinde:

'' İnnellezîne Âmenû, Vellezîne hacerû ve câhedû, fî sebilillah,

Ülâike  yercûne  rahmetallah, vallahü  Gafürürrahîm.

İman edenler,hicret edenler, Allah yolunda cihad yapanlar,

Bunlar  şüphesiz  Allah'ın  rahmetini  umarlar.

Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.''

Müşrikler, Rasül-i Ekrem'in vücudunu ortadan,

Kaldırmaya karar almışlar, kurtulmak için O'ndan.

Fakat, Rasülullah alınan karardan haberliydi,

Vahy-i ilâhi indi, hicret için izin verildi.

İki gün evveldi, öğle vakti Ebu Bekr gelmişler,

Hicret edileceğini derhal Ebu Bekr'e müjdeler.

Ebu Bekr, bu günler için iki deve beslemişti,

Hemen onlardan birini, Peygambere teklif etti.

İki arkadaş, hicret için hazırlığı yapmışlar,

Aişe'nin ablası Esma, azık hazırlamışlar.

Hak uğrunda, tarihin en büyük olayı başlıyor,

Mukadderat nasıl olacak, ancak Allah biliyor.

Kureyş'in kararını yapmakla görevli katiller,

Peygamber'in gece evini sarmışlar, çevirmişler.

Rasülullah üstün bir buluşla, bir an oyaladı,

Onları şaşırtmak için, güzel bir plân hazırladı.

Hazret-i Ali'yi kendi yatağına yatıracak,

Müşrikler O'nu karşıdan görünce, yatar sanacak.

Düşmanları, uyansında çıksın diye bekleşirken,

Rasül-i Ekrem'de,bu arada çıkacaktı evden.

İşte hicretin ilk olayı, tehlikeli başlamış,

Plân çok muvvaffakiyetli olmuş,işe yaramış.

Rasülullah plânı, Hazreti-i Ali'ye bildirdi,

Bunu yapmak için, yatağına yatmayı söyledi.

Allah'ın arslanı bu tehlikeyi, göze alıyor,

Korku,telâş nedir bilmiyor,Allah'a güveniyor.

Yatağına Ali yattıktan sonra, evden çıkmışlar,

Düşmanları ise evini sarmışlar, bekliyorlar.

Çıkmasını bekliyen katiller adeta körleşmişler,

Rasül-i Ekrem'in evden çıktığını görmemişler.

Müşrikler, birinin yatakta yattığını görüyor,

Daha yatıyor diye, beklediklerini sanıyor.

Yasin'İ okuyarak aralarından çıkıp gitmiş,

Telâşa kapılmadan, Ebu Bekr'in evine gelmiş.

Hazret-i Ebu Bekr, hicret için hazırlığı yapmış,

Bütün hazırlıklar tamamlanıp hicrete başlanmış.

Kimseye sezdirmemek için, arka yoldan çıktılar,

Allah'a tevekkülle, Medine yolunu tuttular.

İmân uğrunda, büyük mücadeleye atılmışlar,

Peygamber Mekke'den ayrılırken, şöyle konuşmuşlar:

''Ey Mekke, dünyada çok sevdiğim senin toprağındır,

Beni senin halkın, huzur içinde bırakmamıştır.''

Mekke'ye yakın birbuçuk saat uzakta, Sevr dağı,

Bu iki şerefli yolcu, o yöne doğru yol aldı.

Tüm islâm aleminin hicri yılbaşını tebrik ederim.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi