KATİLDEN DAHA BETER, DAHA ŞİDDETLİ FİTNE

Şerefli dinimiz İslam, kurtarıcı bir gerçektir,

İslam, Allah nizamıdır, Peygamber müjdesidir.

İnsanları kurtarmak ve korumak için gelmiştir,

Rahmani  bir  kurtarıcı  olarak  gönderilmiştir.

Yeter ki insanlık gözündeki çapakları silsin,

Kulağındaki  o  pasları  yeter ki  temizlesin.

Yalnız İslam gerçeğini duyabilsin, görebilsin,

İnsanlığı  kurtarmaya  geldiğini  idrak etsin.

Kelime olarak manası, imtihan olan fitne,

Mukaddes Kitabımız, o yüce Kur'an-ı Kerim'de:

''Küfür, günah,delilik, rüsvaylık, azgınlık, sapıklık''

Gibi  anlamları  var,  ''bela, kavga, azap, ayrılık.''

Fitnedir bize, İslam gerçeğini inkâr ettiren,

İslam hakikatlerini, insanlığa sırt çevirten,

Fitnedir, nesilleri İslam dininden uzaklaştıran,

Onların  nefsine  şehevi  davranışları  koyan.

Gönüllerine  bozucu, aldatıcı  ve  nefsani

Arzular yerleştiren davranış fitnenin eseri.

Baba ile annenin, anne-baba ile evladın,

Kardeş ile kardeşin, akraba ile akrabanın,

Komşu ile komşunun, Müslüman ile Müslümanın,

Fitnedir  arasını  bozan, tüm  bu  sayılanların.

Fitnedir bütün insanları birbirine düşüren,

Birbirlerine olan saygı ve sevgiyi öldüren,

Merhamet ve şefkati, beyinlerden silip süpüren,

Hoşgörüyü katleden ve düşmanlığı körükleyen.

Bütün bu olanların sadece nedeni fitnedir,

Fitne bir topluma yapılan, en büyük felakettir.

İmansızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık, fitnedir.

Rüşvet, adam kayırmak, karaborsacılık fitnedir.

Çocuklarımıza İslam'ı terbiyeyi vermemek,

Fitnenin en büyüğüdür, vazifeyi ihmal etmek.

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyururlar:

''Fitne katilden, daha şiddetli, beterdir.'' diyorlar.

Sevgili  Peygamberimiz,  hadis-i  şeriflerinde,

Fitne hakkında aynen şöyle diyor,biz ümmetine:

''Fitne uykudadır, onu uyandıran o kimseye

Allah lânet etsin.'' diye söylemiş fitne edene.

Sevgi ve kardeşlik dini olan,dinimiz İslam'ın,

Yasakladığını  bilelim  bu  fitne  balasının.

Birbirimize  karşı, sevgimizi  zayıflatacak,

Kardeşlik duygularımızı sarsıp, söküp atacak,

Her türlü davranışlarımızdan, bizler sakınalım,

Çoluk-çocuğumuzu fitne yapmaktan koruyalım.

Gönüllerimizde ki  iman  dolu  ateşimizi,

Fitne dumanlarıyla karartmayalım içimizi.

Fitne,  fitnecilerin  karşına,  İslam  davasının,

''Allah sabredenlerle beraberdir'' bu fermanının,

Verdiği  ilahi  ferman  ile,  şuurlu  çıkalım,

Fitneye karşılık vermeyelim, sabırlı olalım.

Fitneye asla fitne ile karşılık vermeyelim,

Mevlamızın şu sözleriyle daima dua edelim:

''Ey Rabbimiz'' diyelim ''bizi küfredenler için

Bir fitne (mevzuu) yapma, çünkü aziz, hakim sensin,

Bizi mağfiret et Rabbimiz'' diye dua edelim,

Fitne edene karşı, susalım cevap vermeyelim.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi