Konya Şeker sayesinde patates üretimi arttı

Konya Şeker sayesinde patates üretimi arttı
Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri ülke ve Konya ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2009’dan bugüne Konya Şeker sayesinde hem Konya bölgesinde hem de Türkiye genelinde çiftçiden alınan patatesin fiyatı yükseltildiTürkiye’nin...

Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri ülke ve Konya ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2009’dan bugüne Konya Şeker sayesinde hem Konya bölgesinde hem de Türkiye genelinde çiftçiden alınan patatesin fiyatı yükseltildi

Türkiye’nin en büyük kapasiteli patates tesisi olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisi ile Doğal Depolara yönelik Basın Gezisi düzenlendi.

Gezi esnasında Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri Direktörü Erman Gümüş, Torku Ziraat Direktörü Tamer Değer ve Üreticiler bilgilendirmelerde bulundu. Tesis Direktörü Gümüş, Konya Şeker Seydibey tesisleri sayesinde Konya da patates üretimi arttığını ve Konya’nın 2019 yılında 600 bin ton patates üretimi ile Türkiye’nin en fazla patates yetiştiren ikinci büyük ili olduğunu vurguladı. Entegre Tesisinin 62 bin m2 açık, 19 bin m2 kapalı alana sahip olan doğal patates deposu tesisi ile birlikte toplamda 537 bin m2 açık alan ve 94 bin m2 kapalı alana sahip olduğunu da söyleyen Gümüş, “Profesyonel ekim yöntemleri ve sağlıklı hastalıklardan ari tohum kullanımı ile bölge çiftçisinin dekara patates verimi 3 ton/dekar dan 4 – 4,5 ton/dekar seviyesine yükseltilmiştir, çiftçinin geliri artırılmıştır. Yıllık 25 bin dekar alanda 100 bin ton patates ekilişi ile çiftçiye 100 milyon TL’lik ekonomik katkı sağlamanın yanında yaklaşık 300 milyon TL’lik cirosu ile de ülkeye ciddi bir ekonomik katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

“PATATES TARIMININ SANAYİ TİPİNDE VE SÖZLEŞMELİ OLARAK YAPILMASI SAĞLANDI”

Tesislerin kurulma amaçlarından bir tanesinin patates fiyatlarındaki dalgalanmanın ve çiftçinin mağdur olmasının engellenmesi olduğunu söyleyen Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri Direktörü Erman Gümüş, sözlerine şu şekilde devam etti; “Konya’nın rekabet içerisinde olan iki ilçesi Seydişehir ile Beyşehir İlçelerinin tam ortasında yer alan, adı bu konumundan esinlenilerek belirlenen Seydibey Tesislerinin ilk ayağı olan dondurulmuş patates fabrikasının temeli Bayavşar mahallesinin tarıma elverişli olmayan (eski çöp sahası olan) kayalık bir arazi üzerine 2008 yılı ilkbahar döneminde atılmıştır, bu sayede iki ilçenin kaynaşmasına da vesile olmuştur. Yöre çiftçisinin alışkın olduğu Şeker pancarı ve tahıl ürünleri dışında çiftçinin katma değerli bir ürün olan patates üretimini yapması ve tarlada münavebenin sağlanması, Münavebe sayesinde tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, Patates tarımının sanayi tipinde ve sözleşmeli olarak yapılması bu sayede patates fiyatlarındaki dalgalanmanın ve çiftçinin mağdur olmasının engellenmesi, Çiftçinin gelirinin ve yöre insanının istihdamının artırılması sağlanarak köyden kente göçün önlenmesi amaçlanmıştır. Hem üretici hem de tüketicinin haklarının korunması amacıyla çiftçiden patates alım fiyatlarının yükseltilmesi ve özel sektör tarafından mağdur edilen çiftçinin mağduriyetinin engellenmesi, aynı zaman da donuk patates fiyatlarının düşürülmesi ile tüketicinin donuk patatese daha fazla ulaşmasının sağlanması amaçlanmıştır. Seydişehir ile Beyşehir İlçelerinin buluşması ve kaynaşması amaçlanmıştır. Ülkemizin patates ürünleri ithalatının azaltılması ve ihracatının ise artırılması bu sayede cari açığın düşürülmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “

“TESİSLERİN BUGÜNKÜ YATIRIM DEĞERİ DOVİZ KURUNA GÖRE 750 MİLYON TL”

Seydibey Tesislerinin toplam 537 bin m2 açık, 94 bin m2 kapalı alana sahip olduğunu belirten Direktör Gümüş, “475 bin m² açık alan üzerine kurulan Seydibey tesisi 75 bin m² kapalı alana sahiptir. Erenkaya mevkiinde bulunan 62 bin m2 açık, 19 bin m2 kapalı alana sahip olan doğal patates deposu tesisi ile birlikte toplamda 537 bin m2 açık alan ve 94 bin m2 kapalı alana sahiptir. Bugünkü döviz kuruna göre Seydibey tesislerinin yatırım değeri 750 milyon TL’dir. 2013 yılında patates tohum ithalatına son vermek, yerli ve milli patates tohumu üretmek amacıyla doku kültürü laboratuvarı devreye alınmıştır. Sanayilik Patates işleyen tesisler içerisinde Türkiye’de ilk doku kültürü tesisini Konya Şeker kurmuştur. Doku kültürü tesisi yıllık 3 milyon adet miniyumru üretim kapasitesine sahiptir. 3 milyon miniyumru patates yaklaşık 20 bin ton sertifikalı tohum üretimine karşılık gelmektedir” diye konuştu.

DONDURULMUŞ PATATES, SOĞAN HALKASI, PATATES NİŞASTASI VE BİYOGAZ TESİSLERİ

Dondurulmuş patates, soğan halkası kroket, patates nişastası ve Biyaogaz Üretim tesisleri hakkında da bilgiler veren Gümüş, ifadelerine şu şekilde yer verdi; “2009 yılında Seydibey’in ilk ayağı olan Dondurulmuş Patates tesisi devreye alınmıştır. Seydibey kısa bir sürede dondurulmuş patates sektörünün lideri olmuş ve yüzde 25 Pazar payına ulaşmıştır. 2013 yılında ikinci patates üretim hattı devreye alınarak kapasite yüzde 120 artırılmıştır. İkinci üretim hattı ile Türkiye’ de ilk defa kaplamalı patates üretimi yapılmıştır. Dondurulmuş Patates tesisi 70 bin ton/yıl mamul ürün üretim kapasitesine sahiptir. Çift üretim hattı ile Türkiye’nin en büyük kapasiteli patates tesisidir. Dünya da sayılı tesiste bulunan teknolojiler ile Türkiye’nin en modern tesisidir. Dünya üzerindeki her türlü kesim ölçüsünde patates üretebilecek teknolojiye sahiptir. 16 bin 500 Palet donuk ürün depolama kapasitesine sahiptir. Fabrikada işlenen patatesin bozulmadan depolanmasını sağlamak amacıyla en son teknoloji ile kurulmuş 60 bin ton fabrikasyon patates depolama kapasitesine sahiptir. 2011 yılında dondurulmuş soğan halka ve kroket hattı devreye alınmıştır. 2019 yılında soğan ve kroket hattı kapasitesi yüzde 150 büyütülmüştür. 5 bin ton/yıl Patates Kroket ve Soğan halka gibi ileri işlem ürünler üretim kapasitesine sahiptir. Konya Şeker Seydibey tesisleri kroket ve soğan halka pazarında da sektörün lideri konumundadır. 2013 yılında Biyogaz işletme kapasitesi yüzde 100 artırılmıştır. 2019 yılında Biyogazdan elektrik üretmek ve katma değeri artırmak amacıyla 2,72 MW’lık elektrik üretim tesisi devreye alınmıştır. 80 bin ton/yıl Katı Atık işleme, 10.000.000 m3/yıl Biyogaz üretim ve 19.000.000 kw/yıl elektrik üretim kapasitesine sahiptir. 2013 yılında Türkiye’nin patates nişasta ithalatına son vermek amacıyla Türkiye’ de ilk ve tek olan Patates Nişasta Tesisi devreye alınmıştır. Seydibey Patates nişasta tesisi Orta Doğu ve yakın coğrafyadaki tek patates nişasta tesisidir. 30 bin ton/yıl Patates Nişastası üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye’nin yıllık patates nişasta ihtiyacının tamamını sağlayabilecek kapasitededir. ”

“TÜRKİYE’NİN EN FAZLA PATATES YETİŞTİREN İKİNCİ BÜYÜK İLİ OLDUK”

Seydibey Tesisleri sayesinde Konya’da patates üretiminin arttığını belirten Direktör Gümüş, “Konya Şeker Seydibey tesisleri sayesinde Konya da patates üretimi artmıştır, Konya 2019 yılında 600 bin ton patates üretimi ile Türkiye’nin en fazla patates yetiştiren ikinci büyük ili olmuştur. Profesyonel ekim yöntemleri ve sağlıklı hastalıklardan ari tohum kullanımı ile bölge çiftçisinin dekara patates verimi 3 ton/dekar dan 4 – 4,5 ton/dekar seviyesine yükseltilmiştir, çiftçinin geliri artırılmıştır. Yıllık 25 bin dekar alanda 100 bin ton patates ekilişi ile çiftçiye 100 milyon TL’lik ekonomik katkı sağlamanın yanında yaklaşık 300 milyon TL’lik cirosu ile de ülkeye ciddi bir ekonomik katkı sağlamaktadır. 2009’dan bugüne Konya Şeker sayesinde hem Konya Bölgesinde hem de Türkiye genelinde çiftçiden alınan patatesin fiyatı yükseltilmiştir. Patates fiyatlarının düştüğü dönemlerde çiftçi elindeki patatesi zararına bile satmakta zorlanır iken Konya Şeker’ e sözleşmeli ekerek hem satış problemi yaşamamış hem de mahsulünü kar ederek satabilmiştir. (2013 yılında serbest piyasada patates 8 kuruş iken Konya Şeker 40 kuruştan alım yaptı, 2016 yılında piyasa fiyatlar 15-20 kuruş iken Konya Şeker 55 kuruştan alım yaptı, 2020 yılında piyasa fiyatları 60 kuruşa düştüğü halde Konya Şeker 1 liradan alım yapmıştır.) Seydibey tesisleri öncesi Türkiye yılda 30 bin ton patates nişastası ithal eden bir ülke idi. Konya Şeker Patates Nişasta tesisi sayesinde Türkiye tarihinde ilk defa patates nişastası ihraç eden bir ülke haline de gelmiştir. Patates nişasta tesisinin de ilerleyen yıllarda tam kapasite devreye girmesi ile birlikte Konya Şeker 350 bin ton patates ekilişini hedeflemektedir. Seydibey Tesisleri sayesinde direkt olarak 360 kişiye istihdam sağlanmaktadır bu rakam kampanya döneminde 700 kişiye kadar çıkmaktadır, dolaylı yoldan ise binlerce çiftçi, aile ve esnafa gelir sağlanmaktadır. 2020 yılında tesislerde işlenen patatesin yüzde 80’lik kısmı Konya Şeker doku kültürü tesisinden elde edilen tohumlardan üretilmiştir. İlerleyen yıllarda tamamının yerli tohumla üretilmesi sağlanacaktır. Türkiye her yıl 15-25 bin ton arasında anaç kademede tohumluk patates ithal etmekte ve 15-20 milyon € bedel ödemektedir. Konya Şeker doku kültürü tesisleri sayesinde bu rakam yüzde 15 düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

DAĞ DELİNEREK DOĞAL DEPO YAPILDI

Doğal Depolar hakkında bilgiler veren Torku Ziraat Direktörü Tamer Değer, “Erenkaya mevkiinde bulunan 62 bin m2 açık, 19 bin 500 m2 kapalı alana sahip olan doğal patates depomuz bulunuyor. Patateste işin başı tohumdur. Tohumun da muhafaza edilmesi için doğal depolara ihtiyaç duyulmaktadır. Doğal depolarımızın yapılmasının yegâne sebebi tohumları daha sağlıklı tutabilmektir. Türkiye’de Nevşehir’den sonra ilk doğal depoların yapıldığı yer Konya’mızdır. Bölgenin doğal yapısından istifade ederek 2012 yılında dağı delerek Konya da ilk defa Konya Şeker tarafından doğal patates deposu yapılmıştır. Bu sayede doğal yöntemler ile soğutma enerjisi harcanmadan patates muhafaza edilebilmektedir. Doğal depo yıllık 20 bin ton tohumluk patates depolama kapasitesine sahiptir” dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.