MUHSİN YAZICIOÄžLU AÄžLADI

Şerefli liderdin Muhsin Yazıcı

Türk milleti senin için ağladı

Kafkasya, Semerkant, Belhi, Buhara

Tüm insanlık senin için ağladı

Bardakoğlu namazını kıldırdı

Muhsin kötülüğü böyle yıldırdı

Emri vaki acı haber bildirdi

Dağlar taşlar senin için ağladı

Bir gün ecel onu aldı götürdü

Hayatını noktaladı bitirdi

Tüm insanlık bir dostunu yitirdi

Bütün cihan Muhsin için ağladı

Yoksul garibanı arar sorardı

Lokman gibi güzel yara sarardı

İslam âlemine böyle yarardı

Oğlun Furkan annen Fidan ağladı

Kader neden seçti bu mart ayını

Büyük Birlik Partisinin beyini

Gözlü çiftliğinin müdür muavini

Hasan beyim Muhsin için ağladı

Tayyip bey başbakan, bütün bakanlar

Karanlık geceye ışık yakanlar

Düşmanın anlına kurşun çakanlar

Tüm şehitler Muhsin için ağladı

Aşık Edip der ki gözlerim ağlar

Neden yol vermedi o zalim dağlar

Hücrede geçen o gençlik çağlar

Elimde yazdığım kalem ağladı

Önceki ve Sonraki Yazılar
Edip ÖNAL Arşivi