Zeliha BÜYÜKCENGİZ

Zeliha BÜYÜKCENGİZ

SEVDAMDIR MEMLEKETİM

Samimi, cana yakın

Özüne iyi bakın

Sevgisini tam tadın

Sevdamdır memleketim

***

Pek sever misafiri

Hepsi de hizmet eri

Sevmez nâmert hiç biri

Sevdamdır memleketim

***

Guzu otlar yaylada

Türlü çiçek merâda

Hem yazda hem de gışta

Sevdamdır memleketim

***

Istar gurar mahallem

Halı dokurdu nenem

Goyu sohbette deyzem

Sevdamdır memleketim

***

"Uşaklar" hep neşede

Çelik çomak peşinde

Canda canân hepsi de

Sevdamdır memleketim

***

"Ganevçe" işler gızlar

Tiril tiril yaparlar

Ciyiz düzer analar

Sevdamdır memleketim

***

Harman hasıl zamanı

Savurup buğdayları

Gaynardı gazanları

Sevdamdır memleketim

***

Nenem ocak başında

Yetmiş seksen yaşında

Hoşmerimle aşında

Sevdamdır memleketim.

***

Bülüc'ü cülüsüyle

Gaz'ıyla sürüsüyle

Tavuğu kümesiyle

Sevdamdır memleketim

***

Eli böğründe gelin

Gayınnası dir:"-Gelin!"

"İş görmez,emsiz gelin"

Sevdamdır memleketim

***

"Fizolu" laf söyleme

Böyüğe dingişlenme

Çemkirme, çirkefleşme

Sevdamdır memleketim

***

Odalarda "Yârânlar"

Gurulur "Baranalar"

Sayılır "Baş Ağalar"

Sevdamdır memleketim

***

"Yârân Meclisleri"nde

Saz,söz vardır hepsinde

Civanmerttir gençler de

Sevdamdır memleketim

***

Dili yok meclislerde

Âdâbı,edebinde

Eli yok yimeklerde

Sevdamdır memleketim

***

Türkü çığırır gençler

Böyüğe hizmet eder

Âdâb erkân bilirler

Sevdamdır memleketim

***

Gızına derman yitmez

Hızına irişilmez

Nazına yitişilmez

Sevdamdır memleketim.

***

ŞAİR: ZELİHA BÜYÜKCENGİZ

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zeliha BÜYÜKCENGİZ Arşivi