ADIM TOPRAK

ADIM TOPRAK

Bölündüm parçalandım

Ufalandım dağıldım

Haktan toprak konuldu adım

Emrolundu yeryüzüne yayıldım

İnsanoğlunun bendendir özü

Asırlardır doyurdum sayısız gözü

Sultan Süleyman bile çevirdi yüzü

Cihanda bir tek zerre sayıldım

Ekmeğim ben bereketim aşım

Mazlum olsamda eğilmez başım

Binlerce kul geldi geçti bağrımdan

Bilinmez hiç yoktur ki yaşım

Bahar gelir çiçeklenir bağlarım

Zirvedir yerim ne yücedir dağlarım

Rahmet düşer onunla da ağlarım

Sellere kapılır gider parçalarım

Tevazu da yoktur eşim benzerim

Ezelden beri Hakka secde ederim

Ezip geçilirim çıkmaz ki sesim

İçimde birikir taşmaz ki yasım

Benden kopamadın ki insanoğlu

Ol emriyle açıldı sana hayatın yolu

Vefâkarım hep unutma sen bunu

Beraberiz gelse de dünyanın sonu

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi