YOLCULUKTA SON DURAK II

Bir müslüman için imandan, amelden ve hayırdan,

Mahrum olmak kadar, dünya ve ahireti karartan,

Ahiretin  tadını  bozan, acı  belâ  olamaz,

Aklı başında olan bir müslüman, bunu yapamaz.

Allah  ve  Rasül'ünün  emirlerine  uymayanlar,

Kur'an yolundan gitmeyen, hasenata koşmayanlar,

Sadece kasa ve midesini düşünen müslüman,

Allah'ın lütfunu, Allah'ın yolunda harcamayan,

İslâm'ın istediği bir müslüman asla olamaz,

Elindeki servetin de hamallığını yapamaz.

Mal, servet, dünya ve ahireti kazanmak içindir,

Allah'ın bir lütfudur, senin değil Allah içindir.

Allah'ın lütfunu, Allah'ın  yolunda harcamamak,

Allah'a karşı en büyük nankörlüktür,bunu yapmak.

Dünya  tarlasına, iman  ağacı  dikilmedikçe,

Mahşer sıcağında,o sıcağın müthiş dehşetine,

Beyinlerimizin kaynayacağı, o dehşetli günde,

Saadet gölgesi aramak boşunadır her halde.

Bu bakımdan dizler çökmeden,gözlerimiz sönmeden,

Dudaklar kapanmadan,nefislerimiz tükenmeden,

Dişler  mısır  tanesi  gibi, toprağa  saçılmadan,

Bunların hepsi zuhur etmeden önce,her müslüman

Uyanmalıdır ve imtahan vermekte olduğunu,

Farkına varmalı, verdiği sınavın  zorluluğunu.

Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de,şöyle buyurular:

''Amel  defterleri  açıldığı  zaman'' ı  diyorlar,

''Herkes  ( dünyada iken ) ne yaptığını gerecektir.''

''Her kim önden ne yolladı onu görüp bilecektir.

Geriye  ne  bıraktı, hepsini  görüp  bilecektir.''

''Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görecektir,

Kim de zerre kadar şer yaparsa onu görecektir.''

Hayır  ve  şerrin  karşılığını, Allah  bildirmiştir.

O  halde  kişilerin  anasından  ve  babasından,

Evladından ve kardeşinden kaçacağı zamandan,

Herkesin kendi derdine düştüğü,mahşer gününde,

Amel  defterinin  açılıp '' Oku' dendiği  günde,

O  dehşetli  hesap  gününe  hazırlıklı olalım,

Pişmanlık günleri gelmeden önce,hayra koşalım.

Ömrümüzün kısa günlerini imansız, amelsiz

Geçirip, ahiret yurdunda, kalmayalım çaresiz.

Servetimizi  dünyanın  geçici  ve  aldatıcı

Tadıyla bitirip, gitmeyelim ahirete sancılı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi