14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ

Tarım ülkeler açısından kritik öneme sahip üretim kolları arasında yer almaktadır. Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte tüm medeniyetler için tarım başlıca geçim ve üretim kaynağı, çiftçilik ise en temel mesleklerden bir tanesi olmuştur.

Tarihten günümüze önemini koruyan tarımsal faaliyetler, değişen teknolojik şartlara bağlı olarak ilerlemekte ve her geçen gün yenilikçi teknolojilerle donatılmaktadır.

Sanayi devrimi sonrası endüstriyel topluma geçiş süreçleri farklı meslek dallarına olan ilgiyi artırmaktadır. Bu süreçler içerisinde, çiftçilik mesleği de popüler meslek dallarının yanında tercih edilmez duruma gelmektedir.

Nüfusun çoğalması, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi de tarımı ve çiftçilik mesleğini etkileyen koşullar arasındadır.

Bunların yanında gelişmiş ve gelişen ülkelerde tarımda çalışanların payı da azalmaktadır. Tarımda çalışan payının düşük olması adeta bir gelişmişlik seviyesi olarak görülmektedir. Türkiye’de de özellikle 1980’li yıllardan sonra tarımın ekonomideki payı giderek düşmektedir, bunun yanında hizmetler sektörünün payı da giderek artmaktadır.

Türkiye’de 14 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Gazetelerde, televizyonlarda ve okullarda, tarımın ve çiftçilik mesleğinin zor şartları ve ekonomiye olan katkısı anlatılmaktadır.

Çiftçilerin çalışmalarına dikkat çekilmekte ve tarımın önemi vurgulanmaktadır. Hayati öneme sahip bazı tarım ürünlerinin üretim serüvenleri, hangi sektörlerde nasıl kullanıldıkları dile getirilerek bu ürünlere ayrıca dikkat çekilmektedir.

Örneğin tekstil sektörü için oldukça önemli olan pamuk, ipek ve yün gibi tarım ürünleri, gıda sektörü için elzem olan buğday, arpa, çay, meyveler vs. gibi ürünler anlatılmaktadır.

Her ne kadar globalleşen dünyada farklı meslek türleri ön plana çıksa da tarım sektörü ve çiftçilik mesleği asla ölmeyecek ve asla ölmemesi gereken sektörler ve meslek dalları arasındadır.

Hayati öneme sahip bu sektör ve meslek dalı, gereken önem verilip çağın şartları ile birleştirildiğinde ülkeler için büyük bir kazanç ve ihracat dalı haline gelmektedir. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü tarımın ve çiftçiliğin önemini açıklar niteliktedir, “Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.”

Tarımsal faaliyetlerin makineleşmesi çiftçilik mesleğini etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Her ne kadar teknoloji ilerlese de dünya ve ülkemiz gıdaya, yani tarıma ve çiftçiye muhtaç durumdadır. Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır, bu artışla beraber gıda ihtiyacı da artmaktadır. Bu sebeple göz ardı edilen tarım sektörünün ve çiftçilik mesleğinin önemi tekrar anlaşılmaktadır.

Tarımın ve çiftçilik mesleğinin değerinin anlaşılması açısından Dünya Çiftçilik Günü büyük önem taşımaktadır. Dünya Çiftçiler Günü 14 Mayıs tarihi olarak belirlenmiştir.

14 Mayıs tarihi ise Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu kurumunun kuruluş tarihidir. Kurumun isminin kısaltması İFAB ve ülkemizde yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kurumun bir üyesidir.

Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 tarihinden itibaren her 14 Mayıs günü, Türkiye dahil kuruluşa üye olan tüm ülkelerde Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet KARLI Arşivi