El Mecid

Bugün Cuma.

Cuma günleri köşemizden Allah’ın isim ve sıfatlarından oluşan Esma-ül Hüsna’yı paylaşıyoruz

Bugün de EL MECİD esmasının ne anlama geldiğini paylaşacağız.

Sözlükte “asil, şerefli ve seçkin olmak” anlamındaki mecd (mecâde) kökünden türeyen mecîd “asil, şerefli, cömert olan” demektir

Arapçada mecd fiili, şanı ve şerefi yüce olmak, övülmek anlamına gelir. Bu fiilden türetilmiş olan mecid sözcüğü ise övülen, yaptığı - yarattığı şeyler için takdir edilen manasında kullanılır. 99 isimden biri olan El Mecid esması da en yüce, en büyük olan demektir.

Birinci Anlamı: En büyük, en yüce olan.

Mecid sözcüğü Ekber kelimesiyle eş anlamlıdır. Her iki kelime de şanı yüce olan, en büyük, en ulu demektir. Kudreti, rahmeti ve ilmi sonsuz olan Allahu Teala, dünyayı ve içindeki nimetleri insanlar için yaratmıştır. İnsanoğluna ruhundan üfleyerek onu eşref-i mahlukat, yani yaratılmışların şereflisi kılmıştır.

Mümin kullar da vakitlerinin çoğunu ibadet ile geçirerek Allah'ın yüceliğini tespih ederler. Evrendeki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını bilen Müslümanlar Ondan başka ilah olmadığına iman eder.

Hamd sözcüğünün anlamı da övmektir. Her namazda ''hamd yalnızca sanadır'' diye dua eden müminler, Allah'ı ve yarattıklarını överler.

Çünkü O, kainattaki her şeyi emsali olmadan, yoktan var etmiştir. Bütün övgüler gibi bütün şükür ve niyazlar da yalnızca Allah'adır.

İkinci Anlamı: Azameti ve kudreti sonsuz olup övgülerin tamamına layık bulunan.

Allah'ın yarattığı her şeyde bir anlam, hikmet ve güzellik vardır. Bu nedenle tüm övgüler yalnızca O'nadır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Arş'ın sahibidir; Mecid (yüce)dir." (Buruc, 15)

"Şüphesiz ki O, övülmeye lâyık olandır, Mecid'dir." (Hud, 73)

Mecid, Macid ile birlikte aynı anlama gelmekle beraber mübalağa ifade eder, daha geniş anlamlıdır. Mecid ismi Cenab-ı Hakk'ın sübuti sıfatlarındandır.

Allah'ın şanı tüm kainatta kendini apaçık delillerle göstermektedir. O'nun şanının yüceliğini tanımayan hiçbir insan yoktur. O'nu inkar edenler, "inanmıyoruz" diyenler bile O'nun yarattıklarına şahit oldukları için aslında gücünü ve şanını tanıyıp bilirler. Ancak içlerindeki büyüklenme arzusu sebebiyle inkar ederler. Allah'ın kainatta yarattığı muhteşem güzellikler de, kusursuz sistemler de O'nun şanına yaraşır şekildedir. Gökyüzünde tonlarca ağırlığında su taşıyan bulutlar, milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızlar, büyük bir gürültüyle ve inanılmaz bir güçle akan şelaleler, uçsuz bucaksız genişlikteki okyanuslar, zirvesi karlarla kaplı olan binlerce metre yükseklikteki dağlar, içinde birbirinden değişik renkte ve seste sayısız canlı türleri barındıran ormanlar, O'nun yarattığı güzelliklerden yalnızca birkaç tanesidir.

Cumamız mübarek olsun

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet TURAN Arşivi