KARARI TÜRK HALKI VERECEK

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Halk egemenlik hakkını beş yılda bir seçimle belirledikleri 550 Milletvekili aracılığıyla kullanır.

Milletvekilleri halkın seçtiği vekildir. Siyasi partiler seçim bildirgelerinde vaatlerini yapacaklarını halka sunar, halk da bunları uygulaması için vekâlet verir.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde hiçbir siyasi partinin programında “anayasayı ve rejimi değiştirme” vaadi yok.

AKP ve MHP nin anlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifi TBMM geçti. Halk vekillerine vermediği bir yetkiyi vekiller kullandı şimdi söz sırası TÜRK Halkında.

Anayasa hukukuna göre, kuvvetler ayrılığı olmazsa olmazdır; yasama, yürütme, yargı, yapılmak istenen değişikliğin, içerik ve işleyiş itibariyle gerçek anlamda anayasa olabilmesi için kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durumun ortaya çıkmaması gerekir.

TBMM den AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geçen 18 maddelik Anayasa değişiklik paketine baktığımızda;

Bundan sonra Cumhurbaşkanı, hem “Devletin başı”, hem “yürütmenin başı” ve hem de “bir siyasal partinin başı” olacaktır.

Başbakan olmayacak, Bakanları dışarıdan cumhurbaşkanı atayacak TBMM her hangi bir bağları olmayacak, güvenoyu yok, denetlenmek yok, gensoru yok,

Yasamanın yürütmeyi denetlemesine son veriliyor. Yasamanın yürütmeyi denetleme yolları olan güvenoyu, gensoru ve Meclis soruşturması Anayasa dan çıkarılmaktadır.

İdareden sorumlu olması istenen ve kullanılan oyların %51 iyle seçilen cumhurbaşkanı, bir kişi, milletin %100 ünü temsil eden yasama organı meclisi fesih edebiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhuriyet in üst organı olmaktan çıkarıyor. Bir Danışma Meclisi işlevine indiriyor.

HSYK'yı Cumhurbaşkanı belirleyecek, AYM üyelerini Cumhurbaşkanı belirleyecek, Cumhurbaşkanı ve AKP li Meclis yüksek yargının tüm üyelerini atayacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaracak.

Cumhurbaşkanı “kararname” çıkararak doğrudan yasama yetkisi kullanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil edecektir. Olağanüstü hal ilan edebilecek, OHAL KHK leri çıkarabilecektir. Yeni yönetim bölgeleri eyaletler oluştura bilecek.

Dayatmayla yapılmak istenen anayasa değişikliğinin “halk bir kişiyi seçer, o da ülkeyi istediği gibi yönetir” buda egemenliği halktan alıp bir kişiye verme girişimidir.

Anayasa değişikliği, Türkiye için, devletimizin bekası ve Cumhuriyetimizin kazanımları için son derece hayati önem taşımaktadır.

Tüm yetkilerin tek elde toplandığı, keyfi ve diktacı bir yönetimin oluşturulduğu, hukuka dayalı “laik demokratik rejimin” değiştirilmesinde ısrar eden AKP/MHP dayatmasına,

Sağduyulu AKP,MHP,CHP……ve diğer partilere oy vermiş gönül vermiş vatandaşlarımız söz konusu VATAN olunca gereğini yapmak üzere birleşeceklerdir.

Türk Halkı Referandum sandığında Hayır diyerek Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi