Zeliha BÜYÜKCENGİZ

Zeliha BÜYÜKCENGİZ

SARAYÖNÜ AĞIZLARI, SÖZLÜĞÜ – 10

*Dam : Evin çatısı. İkamet edilen ev. Örnek : Allah'a şükür, başımızı sokacak bir damımız var.

*İşcimen: İş yapma kabiliyeti olan, becerikli, maharetli kimse. Örnek: Abamın(abla) pek işcimen bi gelini var, her işin hakkından gelir.

*Mırık : Çamur. Örnek :Mırıklı yolda traktörün tekeri mırığa saplandı galdı.

*Okkabaz : Numaracı. Örnek :Amaann bacıımm, O avradın oyunundan geçilmez, pek okkabaz.

*Singil singil durmak : Düşkün düşkün durmak. Örnek:Nöriye(Nuriye), ne singil singil kenarda durun gıı, sen de sokul şu sufraya(sofraya).

*Sumsuklamak : Yumruklamak. Örnek :Anam bu gız atmaca gibi maşaallah, pek hünerli. Bir goca ileğen ekmek hamurunu sumsuklaya sumsuklaya işi bitti, hemen oğluma bu gızı isteyecem.

*Tavatır : Bir haberin ağızdan ağıza geçerek yayılması, söylenti, tevatür. Örnek : Eğer bu tarla için bu kadar tavatır olmasaydı, satın almayacaktım.

*Usukturmak : Çocuğun ağıdını kesmek, ihtiyaçların bir kısmını karşılamak. Örnek : Ağrısından sabaha kadar ağlayan körpe yavru, karnına masaj yapınca en sonunda usuktu.

*Uyuntu : Oyalanan, geciken, tembel kişi. Örnek :Nirden buldun bu uyuntu ameleyi Aamett Ağa?Adamın bağrını yarar bu gaç.

*Zılmak : Ortalıktan kaybolmak. Örnek :Irazzıya gıı, gomşunun uşak iki şinik buğday aşırınca babasının zopasından gücün zıldı.

*Zobu : İri yarı insan. Örnek :Mahalleye yeni gelen komşunun zobu gibi bi gocası var.Gapıdan eve sığmıyor.

*Zontul : Eğitimsiz, yobaz, kaba insan. Örnek :Nedir memleketin bu zontullardan çektiği? Bezdik bunlardan iyice.

Sarayönü Bedduaları :

Boyu batasıca, Boyu devrilesice, Ocağı sönesice, Ansızına uğrayasıca, Soyu-sopu guruyasıca, Sırtı yere gelesice... gibi.

Bazen dua, hayır, iyilik anlamı içeren deyimler de vardır:

*Evine buğday yağasıca : Evinin bereketi bol olsun, anlamındadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zeliha BÜYÜKCENGİZ Arşivi