Zeliha BÜYÜKCENGİZ

Zeliha BÜYÜKCENGİZ

SARAYÖNÜ AĞIZLARI, SÖZLÜĞÜ–13

*Babalı boynuna: Vebali boynuna olmak. Örnek: Babalı boynuna, müşterilerinden rüşvet alıyormuş.

*Basaklamak:Baskın gelmek,düşüncede üstün gelmek,altına almak.Örnek: Helal olsun adama!Eve giren hırsızı basaklamış, altına almış.

*Bülüç: Piliç. Örnek: Kümesdeki bülüçlerin her hepbisine gıran gelmiş, ölmüşler yazzık.

*Çikin: Çirkin, güzel olmayan. Örnek: Naha imi? Nirden buldun bu çikin geliniiii? Canım oğlana yazzık itmişsin.

*Çölmek: Çömlek. Örnek: Çölmekle tandırda guzu gapama yapardık, dadından yinmezdi.

*Furma: Hurma. Örnek: Hacıların habarını (haber) duyar duymaz, Hacemminin (Hacı Emmi) furmasını yimeye gittik.

*Gavlak: Güneşten derisi soyulmuş kimse. Örnek: Güneşin altında uşakların yüzü gavlak gavlak olmuş.

*Gavurga: Türkler’ e özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuru yemiş türü, çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaktadır. Örnek: Gışın uzun gecelerinde gavurga gavurur, afiyetle hısım akrabayla yirdik.

*Kerme: Tezek, yapma. Örnek: Kermeleri bu yanna, odunları öte yanna yığagoymuşlar.

*Mahana bulmak: Bahane bulmak. Örnek: Boşuna mahana bulup durma, bugün bu iş bitecek.

*Maşrafa: Metal, toprak , plastikten yapılmış ağzı açık kulplu bardak, maşrapa. Örnek: Sac böreğinin yanında maşrafayla ayran getirdiler, tadına doyamadım.

*Mışırıklı : Sorunlu, güven vermeyen. Örnek: Özün içindeki tarlayı almaya pek havaslandıydım, o da mışırıklı çıktı.

*Mıymıntı : Uyuşuk, tembel. Örnek: Aman bi mıymıntı ki sorma gitsin. Bi işi becerip çıkamıyor.

*Namıssız: Namussuz. Örnek: Seni gidi namıssız seni, hiç utanmadın mı namuslu gadına iftira atmaya?

*Osandırmak: Usandırmak, bıktırmak. Örnek: Borçlular parasını virmeyince Abdıraman'ı canından osandırmışlar.

*Sası susu : Tadı tuzu az. Örnek: Bu yimeği ne biçim bişirdin? Sası susu olmuş, hiçbişiye benzememiş.

*Seme: Sersem, budala. Örnek: Uyku semesiyle telefonunu buzdolabının içine koymuş, orda unutmuş.

*Şinci: Şimdi. Örnek: Ana gıı halamgile şinci mi gidecez?

*Uylamak: Süreklilik kazanmak, bir şeyde ısrar etmek. Örnek:Annaa, uyladığını uyuz itti, laftan sözden anlamıyor.

*Yanfiri: Yampiri gitmek, yan yan,  eğri büğrü ve çarpık bir biçimde gitmek. Örnek: Yanfiri yanfiri yürürken önündeki taşa çarpıp tökezledi.

*Yaraş: İri yarı, kaba, sert erkek. Örnek: Goca yaraş, gittiği yiri osandırıyor.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zeliha BÜYÜKCENGİZ Arşivi