YENİ

Eskinin zıddı olarak tanımlanabilir basitçe veya hiç kullanılmamış olan. En geç ortaya çıkan şey…

‘ Yeni kavramı hem fikir hayatımızdaki hem de sosyal yaşantımızdaki büyük değişimlerin sıfatı oldu. Kimi zaman arkasına sakladığı kavramların karanlık yüzünü gizledi, kimi zaman da hayatımızı değiştiren bilginin habercisiydi.

Avrupa kültürünü yeni diyerek süslenmiş bir şekilde bize sundular kimi zaman. Haliyle yeni olan moda oluyordu ve herkes onu tercih ediyordu. Kimi zaman da bilgi ve teknolojinin vazgeçilmez sıfatı oldu yeni. Eskiden yanlış bildiğimiz şeyleri yıktı, onların yerini yeni bilgiler aldı. Yani hafızamız da değişiyordu.

Edebiyattaki akımlarda güçlü bir şekilde savunulan yeni dil anlayışı, lisanımızı derinden etkiledi. Sanat disiplininin alanı yeni kavramlarla genişledi.

Yeni olan, bazen eskinin kıymetini anlamamızı engelledi bir süre. Ama ne zaman yeninin palavra olduğu idrak edildi, o zaman eskinin de eskimez olduğu anlaşıldı.

Medeniyetimiz son asırda eski ve yeninin çatışmalarına şahitlik etmiştir. Belki de yeni ile eski arasında uzlaşma vardı ama bazı kimseler bu kavramları bilerek çatıştırıyordu.

Geçmişimizi, kültürümüzü eski olarak adlandırıp, yeni olanı yani Avrupa kültürünü benimsememiz gerektiği gündeme geldi. Anlaşılan bazı çevreler yeni kavramını kendine yontuyordu. Bilmiyorlardı ki bizim medeniyetimiz eskimez ve cihanşümuldür.

Yeni kavramı, fikirlerdeki etkisinin yanı sıra teknolojik gelişmelerde de gündemde oldu. Her gün icat edilen yeni aletler yaşantımızı kolaylaştırdı. Haliyle yeni olan, hayatımızın bir parçası oldu.

Fikir pazarının vazgeçilmez sıfatı olan yeni kavramı, aynı zamanda endüstri pazarının da reklam nesnesi oldu. Televizyonlarda özendirilen yeni elbiseler yeni aksesuarlar, yeni telefonlar, bazen ihtiyacımız olmadığı halde hayatımıza giriveriyor. Eskiden kullandığımız eşyalar, ömrünü doldurmadan yerini yenilere bırakıyor.

Yeni olarak sunulan birçok şeyin arkasındaki amaç yeni adı verilen şeyin talep edilmesini sağlamaktı. Yani ürünün sunulması ve insanların onu alması meselesiydi.

Yeni olanı isterken hangi yeni istediğimizi idrak etmemiz gerekiyor. Çünkü yeninin arkasında gizlenmiş köhne ve tuzak fikirler çıkabiliyor.

Anlaşılan o ki, neye eski neye yeni dediğimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi