EĞİTİM

Doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayarak okul ve sonrasında kültürel, sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızda birlikte olduğumuz bir kavramdır.

Kısaca yaşamın ta kendisidir. İnsanı daha iyiye, güzele, yararlıya ulaştıran bir yaşama sanatıdır. İyi ve doğru eğitim, öncelikle iyi ve doğru öğretme ve öğrenme ile başarıya ulaşır. "İnsan eğitime ihtiyaç duyan tek varlıktır. "(İmmanuel KANT) ...

Eğitim Her kuşağın kendisini izleyecek olanlara o güne kadar ulaşılmış gelişme aşamasını korumak ve olanaklı ise yükseltme niteliğini kazandırmak amacıyla verdiği kültür. (John Stuart MİLL) ...

EĞİTİM İnsanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlamasıyla ortaya çıkan, yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Eğitim hakkında hemen herkesin az çok bir fikri vardır. Herkesin hayatının bir döneminde eğitime dair yaşanmış bir tecrübesi vardır. Eğitim Geçmiş kuşakların birikimlerini kısa sürede, düzenli biçimde insana kazandırmak için ihtiyaç duyulan bir etkinliktir.

OKUL Eğitim için oluşturulan kontrollü bir mekandır. Burada öğretme, öğrenme işini öğretmen ve öğrenciler üstlenir. Okullar, öğrencilerde temel erdemlerin, başlıca karakter özelliklerinin geliştirilmesine aracılık eden önemli kurumlardır.

Eğitim yoluyla birey kendini tanır, yeteneklerini keşfeder, kendi kararlarını verebilecek donanıma erişir. Başkalarına değil kendi iradesine bağlı bir yaşam sürdürebilir. Okullarda sağlanan eğitim yolu ile bireyler yaşam amaçlarını, ne istediklerini fark ederek kendini geliştirme şansı bulur.

Eğitim, sadece kalıplaşmış bilgileri aktarmayı değil, insanların kalıplar dışında düşünmesini de sağlar. Okullar, sanat, bilim, edebiyat ve kültürel çalışmalar aracılığı ile öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeli, onların yaşamları boyunca üretken olmalarını sağlamalıdır.

Okullar, hem birey hem de toplum açısından önem taşır. Okula gitmek bir çocuk için, yaşamının en önemli dönüm noktalarından biridir. Evinden, ebeveynlerinden ayrılmak, kendi başına kalmak, öğretmen ve arkadaşlarıyla bağ kurmak, kendine özgü bir dünyaya ait olmak için çabalar. Okuldaki eğitim dünyayı anlamamız ve uyum sağlamamız için gereken bilgilenmeyi sağlar.

Eğitim sürecinde kazanılan en temel şey bilgidir. Bu bilgiler sayesinde gelecekteki yaşamımızda dünya ve olayları daha tutarlı anlarız. Daha fazla soru sorar, bunlara cevaplar bulmayı öğreniriz. Bizi bilinçli bir insan haline getirir, aydınlanmaya götürür.

(Okullar, kendi değer ve özelliklerini savunur ve sürdürürken, diğer yandan tüm insanları kardeş olarak gören, onlara aşağılayıcı olmayan, hoşgörülü ve bilge vatandaşlar yetiştirme sorumluluğuna sahiptir. Yrd. Doç. Dr. İlhami NALÇACIOĞLU) ...

Toplum, tüm bireylerinden okula gitmesini, iyi bir eğitim almasını, bir iş bulup çalışmasını, kendisine ve topluma yük olmamasını bekler. Eğitim, bir milletin sosyal gelişimi ve ekonomik büyümesi için en önemli araçtır.

Eğitimin amacı, bireylere sadece bilgiyi yaymak değil, aynı zamanda iyi, kötü, doğru, yanlış açısından günlük yaşamını ve davranışlarını sorgulama ruhunu canlandırmaktır...

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının, Ed. Öğret. gelinim Nilay Bican'a tüm meslektaşlarıma, torunlarım, Ceren Bican, Mustafa Mete Bican, öğrencilere, velilere hayırlı olmasını diliyorum...

SAYGILARIMLA

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mebruke BİCAN Arşivi

KULAK

29 Kasım 2023 Çarşamba 00:11

MUM

30 Ekim 2023 Pazartesi 10:28