EĞİTİM YAŞAMIN KENDİSİDİR

Eğitim, doğumdan ölüme kadar sürer. Aileden başlar, okul ve sonrasında kültürel ve sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızda birlikte olduğumuz bir kavramdır. Eğitimin Amacı Kişinin gelişmesi ve tecrübe sahibi olmasıdır.

EĞİTİM Düşünce ve davranış şekillerini değiştiren bir süreçtir. İnsanı daha iyiye, daha güzele, daha yararlıya ulaştıran bir yaşama sanatıdır. İyi öğrenmek ve öğretmek için çaba sarfedilmeli. 2000 yılıyla başlayan "Milenyum" döneminin çocukları, gençlerine internet çocukları da diyebiliriz. Teknoloji araçları bireysel yaşamlarının ayrılmaz parçasıdır.

Her türlü bilgiye anında ulaştıkları için, bu kadar kolay yaşama şansına sahip olmalarının sonucunda bol tüketmeye alışıyorlar. İlk yaşlardan başlayarak çocukları hayata hazırlamalı. Yaşam boyu öğrenmek zorundayız.

Öğrencilere, öğrenme arzu ve heyecanını diri tutmaları daha çok aşılanmalı. Beden sağlığı kadar, ruh ve akıl sağlığının da insan mutluluğu için çok önemli olduğunu biliyoruz. İnsanı mutlu edecek başarıya ve huzura taşıyacak olan anlayışta, devamlı öğrenmek, düşünmek, sosyal yaşamda aktif rol almak gerekiyor. Kişisel yaratıcılığın sosyal değişime uyumu için devamlı çaba zorunludur.

DÜNYA İNSANI Bugün ve yarın çevre sorunları, kıtlık, su yetersizliği, tarım arazilerinin azlığı, hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, yoksulluk ve terör ile daha çok mücadele etmek zorundadır.

İNSANLIK Gerçekten çok hızlı bir değişim ve etkilenme süreci yaşıyor. Her yeni teknolojinin temel amacı insana yaşamı kolaylaştırmak adına olmuştur. Ama, günümüzdeki insana çok geniş adeta sınırsız olanaklar sunan tüm yeni teknolojiler yarar kadar zarar da getiriyorlar.

Günün uzun süresini bilgisayarın başında geçiren insan, başka insanlarla birebir ilişki kurmakta zorlanıyor. Halbuki ruhumuz ve beynimiz başkaları ile dinlenir. İnsan insanın pasını alır. Genç nesiller daha akıllı davranmalı.

Sosyal ortamlara kolayca uyum sağlayabilmeli. Sağlıklı yaşamanın gereklerini yerine getirmeli. Doğru anlama ve doğru yorum yapma yeteneğini geliştirmeli.

ÖĞRETMENLER Başarıyı elde edebilecek gençleri yetiştirebilmek için, öğretme eylemini tüm açılarıyla çok iyi bilen, uygulayan ve uygulatan kişi olmalılar.

GELECEĞİMİZ Günümüz çocuklarının akıl, gönül ve çalışma kapasitelerinde gizlidir. Sorgulayan, düşünen, evrensel kişiliğe kavuşmuş, kavrama gücü gelişmiş çocuklarımızın artan oranı doğrultusunda, iyi ve güzel bir dünya bizleri bekleyecektir.

Öğrenciler bilgi ve beceriyi uygulama tecrübesi kazanmalıdır. Diplomamı aldım. Mesleğim var. Kitap okumak, araştırma yapmak, yeni bilgileri takip etmek gibi bir zorunluluğum yok dememeli.

Düşünmeye zaman ayıramamak tembelliği getiriyor. Her türlü bilgiye kolay ulaşmak tatminsiz bir insan olmasına neden oluyor.

İnsanın bireysel yanı ve özellikleri olduğu gibi, toplumsal bir tarafı da vardır. Bireyden beklenilen kişilik gelişimi ve bilgi donanımı ile toplumun ihtiyacı arasında sağlam bir ilşki kurulmalıdır. Sırada beklerken, sıraya girmeyen birini görürsek eğitimsizlikten bahsederiz. Eğitim her şeyin çaresidir. Olumsuzluklar karşısında suçu eğitimsizliğe atarız.

İNSAN, konuşmak, sevmek, sevilmek, paylaşmak ister. Sevdiği, üzüldüğü, ilgisiz kaldığı anlar olur. Farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır.

EĞİTİM İnsanın kişisel özelliklerini geliştirme işlemidir. İnsanı ilerdeki yaşamına hazırlar. Bu bireysel değişmeyle beraber kazandırılan kalite ve olgunluğa sahip kişilerden oluşan toplumda gelişme ve değişme kaçınılmazdır.

EĞİTİM, hem bireysel gelişmenin özelliğini taşır hem de toplumsal yanını anlatır.

SAYGILARIMLA

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mebruke BİCAN Arşivi

DUMAN

05 Aralık 2023 Salı 14:33

KULAK

29 Kasım 2023 Çarşamba 00:11

MUM

30 Ekim 2023 Pazartesi 10:28